Otrzyjcie już łzyOtrzyjcie już łzyOtrzyjcie już łzy       Otrzyjcie już łzyOtrzyjcie już łzy

NIESZPORY

Home
Up
Pieśni do Ducha Św.
Pieśni na Adwent
Pieśni Boże Narodzenie 1
Pieśni Kolendy 2
Pieśni Wielkopostne Pasyjne
Pieśni Wielkanocne
Pieśni Eucharystyczne
Pieśni Dziękczynne
Pieśni do Serca Pana Jezusa
Pieśni do Chrystusa Króla
Nowenna Do Matki Bożej 1
Pisni Maryjne 2
Pieśni Przygodne 1
Nabożeństwa
Duchowa Adopcja
Nowenna Do Św. Jozefa
Modlitwa Wierszem
Droga krzyzowa
Godzinki
Nieszpory Niedzielne
LITANIA LORETANSKA
GORZKIE ZALE
LITANIA DO SERCA

 

NIESZPORY NIEDZIELNE

 

ANTYFONA

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie.

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

 NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy,  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy

PSALM 109

Rzekł Pan do Pana mego łaskawym

Swym głosem: Siądź mi przy boku prawym.

Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi

Dam za podnóżek pod Twoje nogi.

Berło Twej mocy wydam z Syjonu,

Świat cały padnie u Twego tronu.

A Ty używać będziesz praw swoich,

Wśród nieprzyjaciół panując Twoich.

Skoro rozpoczniesz Twe panowanie,

Przy Tobie lud Twój w jasności stanie.

Nim jeszcze zorzy świecić kazałem,

Ciebie z wnętrzności moich wydałem.

Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa.

Danego nigdy nie cofnie słowa.

Ty jesteś kapłan do końca wieka

Według obrządku Melchizedeka.

Przy Twej prawicy Pan jest nad pany,

W dzień gniewu swego zetrze tyrany.

Sąd swój rozciągnie po całym świecie

i nieposłuszne narody zgniecie.

Pyszną na ziemi głowę poniży,

Która Mu jego chwale ubliży.

Z mętnej po drodze pić będzie rzeki,

Dlatego głowę wzniesie na wieki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie,

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy,  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy

PSALM 110

Całym Cię sercem chwalił będę, Panie,

Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.

Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba,

Którymi władnie jak Mu się podoba.

Co pocznie wszystko pełne jest zacności,

Pełne uwielbień. Wiek sprawiedliwości.

Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi.

Wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.

Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny,

Karmi i hojnie bogaci lud wierny.

Stateczny w słowie, co raz postanowił,

Wiecznymi czasy tego nie odmówił.

Moc swą okazał, gdy wygnał pogany

A ten kraj synom Izraela dany.

Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane,

A za słusznością prawa prostawane.

Te się na wieki żadnych lat nie boją,

Bo na słuszności i na prawdzie stoją.

Pan sługi swoje z niewoli wybawił

I dla nich wieczny testament zostawił.

Imię ma straszne i pełne świętości,

A bojaźń Boża początkiem mądrości.

Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi,

Będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu:

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy,  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy

PSALM 111

Szczęśliwy i nie zna kaźni,

Kto żyje w Pańskiej bojaźni.

Najmilsza jemu jest droga

Iść według przykazań Boga.

Krew jego zacna na ziemi,

Porówna zawżdy z możnymi.

Ród się cnotliwych rozpleni

I będą błogosławieni.

Dom jego będzie obfity

W zbiory i trwałe zaszczyty.

A cześć poczciwego człeka

Pójdzie od wieka do wieka.

Niechaj noc zaćmi mgły swymi,

Światło jest nad cnotliwymi.

Zawsze im Pan jest życzliwy,

Litosny i sprawiedliwy.

Człek miły, pełen wesela,

Gdy drugim z swego udziela.

W słowie się swoim tak rządzi,

Że, co wyrzecze, nie zbłądzi.

Ludzką pamięć, jego sprawy.

Uwieczni: Był to mąż prawy.

I zły go język nie trwoży,

Bezpieczny w nadziei Bożej.

Stateczność jego cnej duszy

Żadną się rzeczą nie wzruszy.

Wydoła w złej chwili snadnie

Aż nieprzyjaciel upadnie.

Rozsypał swoje szczodroty

Na wdowy, biedne sieroty.

Przeto uczynnością słynie

I chwała jego nie zginie.

Zły na to patrząc boleje,

Zgrzyta, z zazdrości sinieje.

Taki, co w głowie uradzi,

Do skutku nie doprowadzi.

Chwała Ojcu i Synowi

Oraz Świętemu Duchowi.

Jak na początku tak ninie

I na wieki niechaj słynie.

  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy,  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy

PSALM 112

Chwalcie, o dziatki, Najwyższego Pana,

Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana.

Niech imię Pańskie przebłogosławione.

Na wszystkie wieki będzie pochwalone.

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,

Niechaj świat Boską chwałę opowiada.

Pan ma narody wszystkie pod nogami,

Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.

I któż się z Panem tym porówna, który.

Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry.

I co na niebie, i co jest na ziemi.

Oczyma widzi nieuchronionymi.

On ubogiego z nędzy wyprowadzi

I z książętami na krześle posadzi.

On niesie radość dla niepłodnej matki,

Mile w jej domu rozmnażając dziatki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu;

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy,  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy

PSALM 116

Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie,

Daj Mu cześć winną, całe ludzkie plemie.

Bo litość Jego nad nami stwierdzona.

A prawda Pańska wiecznie uiszczona.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu:

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy,  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy

MAGNIFICAT

Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego,

Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,

Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,

Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

Przeto wszystkie narody, co ziemię posiędą,

Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego

Którego moc przydziwna, święte imię Jego.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,

Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,

Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,

Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,

Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego,

Wspomnmiał nan, użyczył mu miłosierdzia swego.

Wypełnił co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym:

Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem.

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu:

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak była na początku tak zawsze niech będzie

Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

 

bullet

Nieszpory Niedzielne

bullet

Nieszpory Niedzielne

 NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy,  NIESZPORY, Nieszpory Niedzielne, Nieszpory niedzielne text, Psalmy

 

 

 

 

Home ] Up ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]

Home ] Up ] Pieśni do Ducha Św. ] Pieśni na Adwent ] Pieśni Boże Narodzenie 1 ] Pieśni Kolendy 2 ] Pieśni Wielkopostne Pasyjne ] Pieśni Wielkanocne ] Pieśni Eucharystyczne ] Pieśni Dziękczynne ] Pieśni do Serca Pana Jezusa ] Pieśni do Chrystusa Króla ] Nowenna Do Matki Bożej 1 ] Pisni Maryjne 2 ] Pieśni Przygodne 1 ] Nabożeństwa ] Duchowa Adopcja ] Nowenna Do Św. Jozefa ] Modlitwa Wierszem ] Droga krzyzowa ] Godzinki ] [ Nieszpory Niedzielne ] LITANIA LORETANSKA ] GORZKIE ZALE ] LITANIA DO SERCA ]