Tajemnice RozancaTajemnice RozancaTajemnice Rozanca       Tajemnica RozancaTajemnica Rozanca

Różaniec -  tajemnice różańca - rozważania różańcowe

Tajemnica 1 Bolesna

Tajemnica 2 Bolesna

Tajemnica 3 Bolesna

Tajemnica 4 Bolesna

Tajemnica 5 Bolesna

Tajemnica 1 Radosna

Tajemnica 2 Radosna

Tajemnica 3 Radosna

Tajemnica 4 Radosna

Tajemnica 5 Radosna

Tajemnica 1 Chwalebna

Tajemnica 2 Chwalebna

Tajemnica 3 Chwalebna

Tajemnica 4 Chwalebna

Tajemnica 5 Chwalebna

Tajemnica 1 Swiatla

Tajemnica 2 Swiatla

Tajemnica 3 Swiatla

Tajemnica 4 Swiatla

Tajemnica 5 Swiatla

 

 

Różaniec - Rozważania Różańca Świętego

 

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie

Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety

Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa

Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa

Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni

 

Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie

Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie

Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa

Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie

Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu

Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie

Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie

Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię

Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu

 

Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie

Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie

Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego

Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie

Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

Jak odmawiać Różaniec?

Na początku: Wierzę w Boga ... Ojcze nasz ...„ Zdrowaś Maryjo ...x3 ( o wiarę, miłość i nadzieję)

Na dużych paciorkach: Zdrowaś Maryjo ...x10

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy.  Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi - Twojej umiłowanej Oblubienicy.

rozaniec, rozancowe, tajemnica rózanca, rozwazania, tajemnice rózancowe, rózaniec swiety, jak odmawiac rózaniec, tajemnica chwalebna, rozwazania rózancowe, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, tajemnica bolesna, tajemnica swiatla, tajemnica radosna

Historia Różańca Świętego

Zdrowaś Maryjo, najważniejsza modlitwa w różańcu, wyrosła z Ewangelii. Złożyły się na nią słowa anioła Gabriela: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28) i słowa św. Elżbiety: „Błogosławione jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona” (Łk 1,42). We wczesnym chrześcijaństwie często ją powtarzano. W XIII w. dodano imię Jezus, z którym Maryja związana była ściśle jako Matka. Na przełomie XV/XVI w. dołączono prośbę: „Święta Maryjo, Matko Boża... Do wielokrotnego powtarzania Ojcze nasz i Zdrowaś, w ciągu średniowiecza dołączano rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W XIV w. synody dodały Wierzę w Boga. Te trzy modlitwy, traktowano jako formułę wiary, podstawowy katechizm. Długi i złożony proces kształtowania się modlitwy różańcowej, otrzymał swój dzisiejszy kształt na początku XV w. w klasztorze kartuzów w Trewirze. Tam w każdym Zdrowaś po Jezus dołączano zdanie zawierające tajemnicę z życia Jezusa i Maryi. Podzielono też różaniec na dziesiątki, złożone z Ojcze nasz i 10 Zdrowaś z tajemnicami. Liczba tajemnic, opartych na Piśmie św. doszła do 150. Pod koniec XIV w. dominikanie zredukowali ilość rozważanych tajemnic do 15, dzieląc je na 3 części: radosną, bolesną i chwalebną. W XVI w. różaniec poprzedzono wyznaniem wiary ~ Po każdej dziesiątce dodano Chwała Ojcu. Po wyznaniu wiary dodano Ojcze nasz oraz 3 Zdrowaś na uproszenie cnót Boskich: wiaty, nadziei i miłości. W tej formie różaniec zatwierdził pap. św. Pius V (t 1572). Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Paulina M. Jaricot w 1826 r. w Lyonie. Składa się ono z 15-osobowych( obecnie 20-osobowych) grup, zwanych różami. Na czele stoi zelator. Każdy członek Róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, co łącznie daje cały różaniec. Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI w 1832 r. Opiekę nad nim Pius IX w 1877 r. powierzył przełożonemu generalnemu dominikanów. Celem Żywego Różańca jest propagowanie kultu Jezusa i Maryi, umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijańskiej. 16 października 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził 4 część różańca – Tajemnice Światła.

tajemnica rózanca , tajemnice rózancowe, rózaniec świety, jak odmawiac rózaniec, rozwazania rózancowe, rózaniec rozwazania, Różaniec

rozaniec, rozancowe, tajemnica rózanca, rozwazania, tajemnice rózancowe, rózaniec swiety, jak odmawiac rózaniec, tajemnica chwalebna, rozwazania rózancowe, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, tajemnica bolesna, tajemnica swiatla, tajemnica radosna

Rozaniec - tajemnica rózanca i rozwazania. Jak odmawiac rózaniec. Tajemnica chwalebna, tajemnica bolesna, tajemnica swiatla, tajemnica radosna.

Rozaniec - tajemnica rózanca i rozwazania. Jak odmawiac rózaniec. Tajemnica chwalebna, tajemnica bolesna, tajemnica swiatla, tajemnica radosna.

jak odmawiac rózaniec

Rozaniec - tajemnica rózanca rozwazania. Jak odmawiac rózaniec. Tajemnica chwalebna, tajemnica bolesna, tajemnica swiatla, tajemnica radosna

rozaniec, rozancowe, tajemnica rózanca, rozwazania, tajemnice rózancowe, rózaniec swiety, jak odmawiac rózaniec, tajemnica chwalebna, rozwazania rózancowe, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, tajemnica bolesna, tajemnica swiatla, tajemnica radosna

rozaniec, rozancowe, tajemnica rózanca, rozwazania, tajemnice rózancowe, rózaniec swiety, jak odmawiac rózaniec, tajemnica chwalebna, rozwazania rózancowe, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, tajemnica bolesna, tajemnica swiatla, tajemnica radosna

jak odmawiac rózaniec

Tajemnica 1 Bolesna

Tajemnica 2 Bolesna

Tajemnica 3 Bolesna

Tajemnica 4 Bolesna

Tajemnica 5 Bolesna

Tajemnica 1 Radosna

Tajemnica 2 Radosna

Tajemnica 3 Radosna

Tajemnica 4 Radosna

Tajemnica 5 Radosna

Tajemnica 1 Chwalebna

Tajemnica 2 Chwalebna

Tajemnica 3 Chwalebna

Tajemnica 4 Chwalebna

Tajemnica 5 Chwalebna

Tajemnica 1 Swiatla

Tajemnica 2 Swiatla

Tajemnica 3 Swiatla

Tajemnica 4 Swiatla

Tajemnica 5 Swiatla